Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih

Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih

30. 08. 2022

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 19. 8. 2022, www.findinfo.si

Delodajalci lahko prejmejo po novem povabilu 680 evrov. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih oseb iz vse Slovenije.

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih. S spodbudami za zaposlitev na takšnih delovnih mestih želijo prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Prav zato je Zavod RS za zaposlovanje 19. avgusta 2022 objavil javno povabilo delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2024. Na voljo je skupaj 2.453.280,00 EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih oseb iz vse Slovenije.

Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila, za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu lahko prejemajo mesečno subvencijo 680,00 EUR. Izplačuje se lahko največ 12 mesecev. Delovno razmerje morajo skleniti za nedoločen čas.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev na zelenih delovnih mestih oddajo elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Kandidirati ne morejo gospodarske družbe, ki so v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, delodajalci, ki poslujejo v sektorju S.13 - Država, in delodajalci, ki poslujejo v sektorju S.15 - Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen, če poslujejo kot društvo, združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

Pogoji za kandidiranje in merila o tem, kaj sodi k zelenim delovnim mestom, so podrobneje opredeljeni v javnem povabilu. Pripravili smo ga v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Merila v javnem povabilu upoštevajo več različnih področij, ki oblikujejo široko opredelitev zelenega delovnega mesta. Upoštevani so poklici in dejavnost delodajalca, ki so kategorizirani glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na 'odtenek zelenosti'. Dodaten prispevek lahko delodajalec izkaže s pridobljenimi standardi in certifikati (npr. ISO 14 001, EMAS), med merili pa se presojajo tudi proizvodi in storitve delodajalca ter aktivnosti, ki so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Predhodna objava prostega delovnega mesta pri nas ni več potrebna, saj delodajalci opišejo delovno mesto v oddani ponudbi. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne osebe glede na zahteve delovnega mesta. Izmed napotenih brezposelnih oseb izberejo ustreznega kandidata. Nato z nami sklenejo pogodbo o subvencioniranju zaposlitve. Tudi izbrani kandidati (brezposelni) z nami podpišejo pogodbo o vključitvi v program (subvencionirano zaposlitev). Šele potem delodajalci z izbranim kandidatom podpišejo pogodbo o zaposlitvi in ga prijavijo v obvezna socialna zavarovanja. 

Preberite več o javnem povabilu, za mobilne uporabnike.
Poglejte celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj