Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2022

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2022

30. 08. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Komenda, 19. 8. 2022, www.komenda.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini Komenda.

Sredstva se dodeljujejo za naslednje ukrepe:

  1. Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
  2. Pospeševanje zaposlovanja
  3. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
  4. Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah

Več

Pogoji za sodelovanje: Pomoč za razvoj lahko pridobijo samostojni podjetniki, mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, socialna podjetja in ostala podjetja s socialno vsebino, ki sicer nimajo statusa socialnega podjetja, vendar se njihova dejavnost nanaša na izvajanje raznih socialnih storitev (to so storitve, ki so izrinjene iz trga dela, so pa koristne za lokalno okolje in družbeno dobrobit, kot npr. humanitarne dejavnosti, projekti oskrbe na domu za starejše in odvisne odrasle osebe, projekti usposabljanja in zaposlovanja invalidov, projekti zagotavljanja dnevnega varstva, projekti vzgoje in varstva otrok ipd…). Ta podjetja morajo dokazovati, da imajo v relevantnih ustanovitvenih dokumentih (kot npr. akt o ustanovitvi, družbena pogodba itd.) določilo o nedelitvi dobička:

  • s sedežem in krajem investicije na območju občine Komenda,
  • ki imajo sedež izven občine Komenda in investirajo na območju občine Komenda.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva v višini 14.900 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Komenda za leto 2022:

 

Ukrepi

Višina sredstev

1.

Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva

1.400 EUR

2.

Pospeševanje zaposlovanja

3.500 EUR

3.

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

2.000 EUR

4

Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah

8.000 EUR

Razpisnik: Občina Komenda

Rok: Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave na spletni strani Občine Komenda (19.8.2022) in se zaključi 19.9.2022 ob 15.00 uri (datum in ura prispetja oz. vročitve vloge na sedež Občine Komenda).

Dodatne informacije: Občina Komenda, Kontaktna oseba: Špela Urh, Tel: (01) 72-47-406, e-pošta: spela.urh@komenda.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine Komenda ter na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj