Skoraj 18 milijonov evrov za strateško trajnostno in krožno transformacijo podjetij

Skoraj 18 milijonov evrov za strateško trajnostno in krožno transformacijo podjetij

09. 08. 2022

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 5. 8. 2022, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 5. avgusta 2022 objavila javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Namenjen je podjetjem za celovito strateško trajnostno transformacijo poslovanja ter za izvedbo procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Za razpis je namenjenih skoraj 18 milijonov evrov, prvi rok za oddajo vlog pa je 15. september.

Javni razpis je sestavljen iz dveh sklopov, I in II, vsak sklop se bo izvedel v dveh fazah, A in B.  

Sklop I je namenjen MSP-jem, ki imajo najmanj 20 zaposlenih, sklop II pa zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih.

Faza A predstavlja zagotovitev individualne strokovne pomoči posameznemu podjetju v Akademiji strateške trajnostne in krožne transformacije (Akademija TKT). Zajema vključitev posameznega podjetja v proces strateške trajnostne in krožne transformacije.  Pričakovani rezultati te faze so pripravljene trajnostne in krožne poslovne strategije in poslovni modeli ter pripravljen izvedbeni projekt posameznega podjetja, ki se bo prijavil v fazo B. Faza B pa zajema sofinanciranje stroškov izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko inovacijo, ki bodo bistveno prispevali k uresničevanju postavljenih trajnostnih in krožnih poslovnih strategij podjetij z implementacijo oziroma prehodom v proces krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Do sredstev v fazi B so upravičeni samo prijavitelji, ki so uspešno zaključili fazo A.

Skupna višina sredstev razpisa je 17.972.400 evrov, od tega je za sklop I predvidenih okvirno 14.972.400 evrov, za sklop II pa okvirno 3.000.000 evrov.

Izvajanje aktivnosti v okviru faze A sodi pod okrilje javne agencije SPIRIT Slovenija, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev zunanjih strokovnjakov, ki bodo procesno vodili in usmerjali podjetja skozi proces transformacije.  

Prejemniki sredstev prejeto pomoč v fazi A upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije. To pomeni pomoč v višini do 34.770 evrov za sklop I in do 18.300 evrov za sklop II.  

Vrednosti sofinanciranja stroškov izvedbenih projektov na podjetje za fazo B:

  • Sklop I: od 40.000 evrov do 90.000 evrov.
  • Sklop II: od 10.000 evrov do 40.000 evrov.

Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji ali podjetja s sedežem v katerikoli članici EU, vendar s podružnico ustanovljeno v Sloveniji. Upravičena so mikro, mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. Izključeni so javni zavodi.

Rokov za oddajo vlog za fazo A v obeh sklopih je več, prvi rok za oddajo vlog v sklopu I je 15. 9. 2022, prvi rok za oddajo vlog v sklopu II pa 15. 11. 2022. Roki za oddajo vlog za fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od datuma uspešnega zaključka faze A in bodo natančno opredeljeni v pogodbi za fazo A pri vsakem od prejemnikov.

Vsi nadaljnji roki, razpisna dokumentacija in ostale podrobnosti glede razpisa so objavljeni na spletnem mestu javne agencije SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si/razpis/391.

Javni razpis izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Agencija je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost tudi nosilka Enotne točke za krožno gospodarstvo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj