Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 101SUB-EVPO22

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 101SUB-EVPO22

02. 08. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, www.gzdbk.si

Od 10. junija 2022 je odprt Javni poziv Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 101SUB-EVPO22.

Namenjen je določenim pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet.

Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a na električni pogon ali predelava vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije.

Upravičene do spodbud so pravne osebe javnega prava, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna; nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu in pravne osebe zasebnega prava, ki so že pred sprejetjem novele Zakona o davku na dodano vrednost imele pravico do odbitka DDV.

Ta pravica je za vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov.

Več o tem

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj