Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

02. 08. 2022

4 1
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 103, Datum: 29. 7. 2022, Stran: 1871

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj - spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

- Učinkovita raba energije za naložbe na pod­ročju:

 • naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
 • izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnje energijsko učinkovitih elektromotor­jev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedbe sistema upravljanja z energijo,
 • energetske učinkovitosti v tehnološkem pro­cesu.

- Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spre­membam za naložbe na področju:

- toplotne izolacije, in sicer:

 • fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • tal na terenu ali tal nad neogrevanim pro­storom/kletjo v stavbi,
 • ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

- zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

- vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer:

 • toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • kurilne naprave na lesno biomaso za cen­tralno ogrevanje stavbe,
 • toplotne postaje ali vgradnja toplotne po­staje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • prezračevanja z vračanjem toplote odpa­dnega zraka v stavbi,
 • sistema ogrevanja v stavbi,

- zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek znaša 3.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj