Prenovljen »Modri vodnik« za izvajanje predpisov EU o proizvodih

Prenovljen »Modri vodnik« za izvajanje predpisov EU o proizvodih

26. 07. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 1. 7. 2022, www.gov.si

Cilj Modrega vodnika je prispevati k boljšemu razumevanju predpisov EU o proizvodih ter njihovi enotnejši in skladnejši uporabi med različnimi sektorji in po vsem enotnem trgu. Z vodnikom želijo pomagati k pravilnem izvajanju zakonodaje in s tem zagotoviti učinkovito varstvo javnih interesov, kot so zdravje in varnost, varstvo potrošnikov, varstvo okolja in javna varnost.

V Modrem vodniku so obravnavani neživilski in nekmetijski proizvodi, navedeni kot industrijski proizvodi ali proizvodi, ki jih uporabljajo potrošniki ali pravne osebe. Zagotavlja smernice za izvajanje določb in konceptov, določenih v novem zakonodajnem okviru, uporabo načela vzajemnega priznavanja ter za splošno uporabo določb o nadzoru trga v skladu z Uredbo EU.

Namenjen je državam članicam in vsem drugim, ki morajo biti obveščeni o določbah za zagotavljanje prostega pretoka proizvodov in visoke ravni varstva po vsej EU (na primer poslovna in potrošniška združenja, organi za standardizacijo, proizvajalci, uvozniki, distributerji, organi za ugotavljanje skladnosti in sindikati). Temelji na posvetovanju med vsemi zainteresiranimi stranmi.

Prvi Modri vodnik za izvajanje direktiv po novem pristopu in po svetovnem pristopu je bil objavljen leta 2000. Postal je eden glavnih referenčnih dokumentov, v katerem je pojasnjeno, kako izvajati zakonodajo, ki temelji na novem pristopu in je danes zajeta v novem zakonodajnem okviru. Namen vodnika je pojasniti različne elemente novega zakonodajnega okvira in nadzora trga. Modri vodnik je bil leta 2014 revidiran, da bi vključeval novosti in zagotovil čim širše skupno razumevanje izvajanja novega zakonodajnega okvira za trženje proizvodov. Leta 2016 je bil dodatno revidiran in prilagojen, letošnja najnovejša različica Modrega vodnika pa temelji na prejšnjih izdajah, vendar odraža tudi nedavne spremembe zakonodaje, zlasti sprejetje nove Uredbe EU o nadzoru trga in skladnosti proizvodov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj