Sprememba 26. javnega razpisa za podukrep 4.1 - naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

Sprememba 26. javnega razpisa za podukrep 4.1 - naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

28. 06. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 87, Datum: 24. 6. 2022, Stran: 1717

1. V 26. javnem razpisu za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih (Uradni list RS, št. 26/22 in 67/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:«, besedilo »14. julija« nadomesti z besedilom »4. oktobra«.

2. V poglavju z naslovom »5. Upravičeni in neupravičeni stroški« se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov. Vloge na javni razpis, vložene pred objavo te spremembe javnega razpisa, se lahko na podlagi tretjega odstavka 52. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 - odl. US, 123/21 in 44/22), dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj