Slovensko gospodarstvo lani občutno izboljšalo rezultate poslovanja

Slovensko gospodarstvo lani občutno izboljšalo rezultate poslovanja

31. 05. 2022

Vir in informacije: STA, 23. 5. 2022, www.sta.si

Slovensko gospodarstvo kot celota je v letu 2021 po ugotovitvah Ajpesa občutno izboljšalo rezultate poslovanja. Neto čisti dobiček se je skoraj podvojil, skupni prihodki pa so porasli za 24 odstotkov. Povečalo se je tudi število zaposlenih, še bolj pa neto dodana vrednost.

Slovenske gospodarske družbe so leto 2021 sklenile z višjim skupnim čistim dobičkom od skupne čiste izgube osmo leto zapored. Tokrat je neto čisti dobiček znašal 5,7 milijarde evrov, to pa je 99 odstotkov več kot leta 2020.

Neto čisti dobiček je razlika med dobičkom, ki so ga ustvarile vse gospodarske družbe skupaj, ter njihovo skupno izgubo. Celotnega dobička je bilo za 6,5 milijarde evrov, izgube pa za 829 milijonov evrov.

Na povečanje neto čistega dobička so najbolj vplivale družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, nato s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter s področja predelovalnih dejavnosti. Kot edino je leto 2021 končalo z neto čisto izgubo področje rudarstva.

Vseh 69.076 gospodarskih družb, ki so Ajpesu posredovale svoje poslovne rezultate, je lani prihodke v primerjavi z letom prej skupno povečalo za 24 odstotkov na 120,3 milijarde evrov. Od tega so nekaj več kot 51 milijard evrov prihodkov ustvarile na tujih trgih, ta številka pa je 29 odstotkov višja kot v letu prej.

Slovensko gospodarstvo še vedno največji delež prihodkov ustvari na domačem trgu, vendar pa je ta delež nižji kot prejšnja leta. Predvsem se je krepil izvoz v države zunaj EU, izvoz v predelovalnih dejavnostih se je zmanjšal za tri odstotke. To je posledica dejstva, da se v Sloveniji dogaja nekakšno prestrukturiranje gospodarstva in postajamo vse bolj storitveno usmerjena družba.

Neto dodana vrednost se je povečala za 12,5 odstotka na 53.057 evrov. To je precej blizu cilju izpred nekaj let, da naj bi leta 2025 bruto domači proizvod na prebivalca v Sloveniji dosegel 60.000 evrov. Še bolj razveseljujoče je, da je bila produktivnost, merjena v neto dodani vrednoti na zaposlenega, bistveno višja od rasti povprečne plače.

Najbolj uspešno so lani poslovala podjetja na Goriškem. Tamkajšnja podjetja so neto čisti dobiček več kot podvojila. Sledita Koroška in osrednjeslovenska regija.

Med posameznimi panogami pa so največjo rast prihodkov dosegla podjetja v javni upravi, zdravstvu in socialnem varstvu ter kulturnih in razvedrilnih dejavnostih. Večina ključnih dejavnosti, ki prispevajo k rasti bruto domačega proizvoda, je poslovala v povprečju z 20-odstotno rastjo prihodkov.

Po rahlem zmanjšanju v koronskem letu 2020 so slovenska podjetja lani povečala zaposlovanje. V celoti se je število zaposlenih na podlagi delovnih ur povečalo za štiri odstotke na 522.452. V povprečju so ti zaposleni prejemali plače v višini 1901 evro oz. 27 evrov višje kot leta 2020.

Na Ajpesu ugotavljajo nadaljevanje trenda izboljševanja kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti in dohodkovnosti, podjetja so imela lani tudi najugodnejše vrednosti kazalnikov financiranja z izjemo deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev. Število začetih postopkov stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij, ki se zmanjšuje že od leta 2018, se je lani dodatno zmanjšalo.

Letna poročila za leto 2021 je Ajpesu oddalo tudi 50.054 samostojnih podjetnikov, kar je zaradi rasti števila tistih, ki so obdavčeni na podlagi normiranih odhodkov in jim letnih poročil ni treba predložiti, nekaj manj kot leta 2020. Njihovi prihodki so bili lani za 19 odstotkov višji kot leta 2020.

Zadruge, teh je lani v Sloveniji poslovalo 408, pa so povečale prihodke za devet odstotkov.

Gospodarska klima v letu 2021 je bila na splošno zelo optimistična. Pri Ajpesu se je vpisalo 3,2 odstotka več poslovnih subjektov kot leto prej, še posebej se je povečalo ustanavljanje samostojnih podjetnikov.

Med podjetji se je najbolj povečalo število subjektov na področju gostinstva, poslovanja z nepremičninami ter zdravstva in socialne varnosti, zmanjšalo pa na področju kmetijstva, trgovine in oskrbe z elektriko. Podjetniška iniciativa je torej zelo povezana z okoliščinami, v katerih se je znašla Slovenija.

Zelo ugodno podjetniško klimo na Ajpesu opažajo tudi letos. Do konca aprila je bilo v poslovni register vpisanih 0,9 odstotka več poslovnih subjektov kot v enakem obdobju lani. Zmanjšuje se tudi število začetih insolvenčnih postopkov, medtem ko je dolžnikov nekaj več kot pred letom dni.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj