Brezplačna delavnica - »Nujni in priporočljivi akti v mikro podjetjih do 10 zaposlenih«, Ljubljana

Brezplačna delavnica - »Nujni in priporočljivi akti v mikro podjetjih do 10 zaposlenih«, Ljubljana

17. 05. 2022

4 0
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: 25. maj 2022, od 13.00 do 15.00 ure

Kraj: Gospodarska zbornica Slovenije (dvorana G), Dimičeva 13, Ljubljana

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s TOČKO SPOT SVETOVANJE in GZS-Podjetniško trgovsko zbornico so pripravili brezplačno delavnico z naslovom: »Nujni in priporočljivi akti v mikro podjetjih do 10 zaposlenih«, ki bo v sredo, 25. maja 2022, od 13.00 do 15.00 ure, na GZS (Gospodarska zbornica Slovenije), v dvorani G.

Mikro in mala podjetja, ki imate do 10 zaposlenih se srečujete z dokumentacijo in pogoji delovanja tudi na delovnopravnem področju. Koristno je, da ste podjetniki seznanjeni z naborom dokumentacije in uredite dogovore tudi pisno, tako da v primerih sporov z delavci in nadzora inšpekcije znate reagirati tako, da pri tem niste v stiski, ampak na varni strani.

Z vzorci dokumentov, ki upoštevajo dve kolektivni pogodbi (Kolektivno pogodbo med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 94/10 in 58/11, v nadaljevanju KPdg) in Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18, v nadaljevanju KPtd), želimo poenostaviti delo v mikro in malih podjetjih na kadrovskem področju.

Na delavnici bodo udeležence seznanili z  naborom dokumentacije, ki so po zakonu nujni in/ali priporočljivi v vsakem podjetju:

 1. UVOD
 2. NAVODILO ZA UPORABO DOLOČENE KOLEKTIVNE POGODBE ZA PODJETIKE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
 3. VZOREC PRAVILNIKA O ODGOVORNOSTI ZA KRŠITVE POGODBENIH OBVEZNOSTI
 4. VZOREC PRAVILNIKA O PREPREČEVANJU SPOLNEGA IN DRUGEGA NADLEGOVANJA – MOBING,….
 5. VZOREC PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
 6. VZOREC PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 7. VZOREC OSNOVNA IZJAVA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 8. VZOREC PRAVILNIK O POSLOVNIH SKRIVNOSTIH IN ZAUPNIH DOKUMENTIH
 9. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH DO 10 ZAPOSLENIH
 10. VZOREC OSNOVNA POGODBA O ZAPOSLITVI PO KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPdt) – DOLOČEN/NEDOLOČEN DO 10 ZAPOSLENIH/ DELOVNI ČAS/ POSKUSNO DELO/POSLOVNA SKRIVNOST/DODATNI POGOJI ZAPOSLITVE/ KRŠITVE DELOVNIH OBVEZNOSTI
 11. VZOREC OSNOVNA POGODBA O ZAPOSLITVI PO KOLEKTIVNI POGODBI MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPdg) DO 10 ZAPOSLENIH – DOLOČEN/NEDOLOČEN ČAS/ POSKUSNO DELO/POSLOVNA SKRIVNOST/DODATNI POGOJI ZAPOSLITVE/ KRŠITVE DELOVNIH OBVEZNOSTI
 12. VZOREC PISNO OPOZORILO DELAVCU ZARADI KRŠITEV POGODBE O ZAPOSLITVI
 13. VZOREC OPISA IN POGOJEV ZASEDBE DELOVNEGA MESTA
 14. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR ZA DELODAJALCE DO 10 ZAPOSLENIH O DELOVNEM ČASU
 15. VZOREC OBVESTILA O LETNEM DOPUSTU PO KPdt
 16. VZOREC OBVESTILA O LETNEM DOPUSTU PO KPdg.
 17. VZOREC LETNEGA RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA
 18. VZOREC EVIDENCE O IZRABI LETNEGA DOPUSTA
 19. VZOREC DOGOVORA K POGODBI O ZAPOSLITVI ZA DELO OD DOMA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
 20. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O SPREMLJANJU, OCENJEVANJU IN NAGRAJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
 21. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENIH TELEFONOV, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
 22. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENEGA RAČUNALNIKA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
 23. VZOREC OSNOVNI DOGOVOR O UPORABI SLUŽBENEGA VOZILA, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
 24. VZOREC OSNOVNA IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI IN DRUGIH DOKUMENTIH, ZA DELODAJALCE, KI IMAJO DO 10 ZAPOSLENIH
 25. VZOREC EVIDENCE O ZAPOSLENIH DELAVCIH
 26. VZOREC EVIDENCE O STROŠKIH DELA
 27. VZOREC EVIDENCE O IZRABI DELOVNEGA ČASA
 28. VZOREC EVIDENENCE O PREIZKUSIH ZNANJA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
 29. VZOREC EVIDENENCE O PREVENTIVNIH IN OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV, OSEBNIH ZADOLŽITVAH
 30. VZOREC EVIDENENCE O IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENEIH, DRUGIH PROJEKTIH, DODATNIH NALOG
 31. VZOREC EVIDENENCE O DELOVNI USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA, IZPLAČILU VARIABILNEGA DELA PLAČE
 32. VZOREC EVIDENENCE O KORIŠČENJU LETNEGA DOPUSTA, BOLNIŠKIH IZOSTANKIH, DELOVNI DOBI, STALNOSTI PRI DELODAJALCU
 33. VZOREC EVIDENENCE O POVEZAVI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV
 34. VZOREC EVIDENENCE O POGODBENIH SODELAVCIH
 35. VZOREC- OSNOVNA EVIDENCA/IZJAVA O OBLIKAH REŠEVANJA KONFLIKTNIH SPOROV
 36. VZOREC EVIDENCE O DELAVCIH NA DELOVNIH MESTIH Z VEČJO NEVARNOSTJO ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE
 37. VZOREC EVIDENCE POŠKODB IN OBOLENJ, KI SO POSLEDICA POŠKODB PRI DELU ALI POKLICNIH BOLEZNI
 38. VZOREC PROGRAMA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
 39. VZOREC DOGOVORA Z ZAPOSLENIMI O LETNEM PLANU IZVAJANJA PROGRAMA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

O predavateljici: Jasna Brovč Potokar, univ. dipl. org. kadrovik,  s strokovnim izpitom VKO (vseživljenjske karierne orientacije). Zaposlena v lastnem podjetju BP VISION d.o.o., kadrovski inženiring, jasne kadrovske rešitve, internetna stran: www.bp-vision.si. Je strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja in urejanja kadrovskih ter delovno pravnih izzivov, izbire kadrov, načrtovanja karier in kompetenc zaposlenih, vrednotenja in organizacije dela, izdelave sistemizacije delovnih mest, stimulacije  in sistemov nagrajevanja,  vključno z ustreznimi internimi akti in dokumenti  za mala, srednja in velika podjetja.

Udeležba je brezplačna.

Število mest je omejeno. Prijave sprejemajo do vključno ponedeljka, 23. maja 2022 oz. do zapolnitve mest.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj