Poglobljeni pregled politik na področju spodbujanja razvoja socialnih podjetij v Sloveniji

Poglobljeni pregled politik na področju spodbujanja razvoja socialnih podjetij v Sloveniji

05. 04. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 28. 2. 2022, www.gov.si

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter številnimi relevantnimi deležniki iz področja socialne ekonomije izvedla poglobljeni pregled politik »Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji«.

Poglobljeni pregled je namenjen analizi stanja ekosistema ter oblikovanja priporočil s primeri dobrih praks iz tujine. Pregled vsebuje tudi akcijski načrt za razvoj ekosistema socialnih podjetij v Sloveniji. 

Evropska komisija je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2020 odobrila financiranje izvedbe poglobljenega pregleda politik OECD na področju socialnega podjetništva. V času izvedbe pregleda je bilo v sodelovanju z ministrstvom izvedenih več vsebinskih spletnih delavnic z deležniki iz gospodarstva, civilne in javne sfere, ki delujejo na področju socialne ekonomije. OECD je zaradi epidemije covid-19 pregled izvedel popolnoma digitalno.

Poglobljeni pregled politik zajema pregled institucionalnega okvirja, dostopa do finančnih virov, dostopa do javnih in zasebnih trgov ter merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij v Sloveniji. OECD ugotavlja, da je Slovenija od sprejeta Zakona o socialnem podjetništvu 2011 naredila pomemben napredek na tem področju ter izvedla ukrepe, ki so pripomogli k razvoju socialnih podjetij in omogočila razvoj številnih dobrih praks. Največji izzivi na področju razvoja socialnega podjetništva, ki jih izpostavlja OECD v poglobljenem pregledu politik so financiranje socialnih podjetji in medsektorsko povezovanje oziroma usklajeno institucionalno ukrepanje na nivoju države ter merjenje družbenih učinkov socialnih podjetji.

OECD je ob objavi poglobljenega pregleda politik 10. februarja 2022 na spletnem dogodku predstavil ključne izsledke pregleda. Na dogodku je potekala tudi razprava o možnostih vključevanja socialnih podjetij v ukrepe za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij. Slednjega je predstavil vodja projekta priprave metodologije merjenja družbenih učinkov, ki ga izvaja Inštitut za ekonomska raziskovanja, financirata pa ga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Posnetek dogodka OECD (v angleščini)

Ta dokument vključuje slovenski prevod Povzetka in akcijskega načrta poglobljenega pregleda politik OECD.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj