Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024

05. 04. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 1. 4. 2022, Stran: 1084

Na podlagi mnenja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 21. 3. 2022 in sklepa Sveta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti z dne 24. 3. 2022 se objavi sprememba Javnega razpisa (JR OSSIN - ANS Ukrep 1/2-2021-24) za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 objavljen v Uradnem listu RS, št. 135/21 z dne 27. 8. 2021.

Pri točki 3.1. (Upravičeni prijavitelji) se v celoti izbriše dvanajsto alinejo »Upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oziroma glavno dejavnostjo podjetja«.

Pri točki 3.2. (Upravičeni stroški so) se doda besedilo »Upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oziroma glavno dejavnostjo podjetja«.

V prvem odstavku 7. točke se datum »2. 3. 2024« zamenja z datumom »30. 3. 2024«.

Šesti odstavek 7. točke se spremeni v celoti in po novem glasi: »Rok za oddajo vlog za leto 2022 je dne 29. 4. 2022, v letu 2023 dne 30. 3. 2023, v letu 2024 pa dne 30. 3. 2024«.

Razpisnik: Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj