Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

22. 03. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 18. 3. 2022, Stran: 905

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

V Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022, se v točki 5.2 Prijavitelji oziroma potencialni končni prejemniki doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Za prijavitelja iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka so omejitve pri kandidiranju, in sicer se lahko na območju ene lokalne skupnosti prijavi zgolj en projekt s prijaviteljem iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka.

V primeru, da sta prijavitelja na javni razpis oba prijavitelja iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, je upravičenec za kandidiranje zgolj prijavitelj iz prve alineje prejšnjega odstavka. V primeru, da se na javni razpis prijavita dva ali več prijavitelja iz druge alineje prejšnjega odstavka na območju ene lokalne skupnosti, se pregledata obe vlogi, a sofinancira se le en projekt, in sicer tisti, ki doseže večje število točk pri ocenjevanju.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj