Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

07. 05. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 3. 5. 2013, Stran: 1514

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P04, v skupni izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Tugomerjeva 2, v Ljubljani. Izklicna cena znaša 136.899,30 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02, v skupni izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu: Tugomerjeva 2 v Ljubljani. Izhodiščna cena znaša 63.088,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 15, v skupni izmeri 33,98 m2, na naslovu: Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) - (pisarniška dejavnost). Izklicna cena znaša 58.800,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 14, v skupni izmeri 15,37 m2, na naslovu: Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) - (trgovina z neživili, storitvena dejavnost). Izklicna cena znaša 24.240,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 12, v skupni izmeri 33,80 m2, na naslovu: Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) - (pisarniška dejavnost). Izklicna cena znaša 62.040,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 13, v skupni izmeri 17,85 m2, na naslovu: Grablovičeva 54 v Ljubljani (pritličje) - (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Izklicna cena znaša 28.800,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 8, v skupni izmeri 48,79 m2, na naslovu: Grablovičeva 58 v Ljubljani (pritličje, klet) - (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Izklicna cena znaša 72.600,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 9, v skupni izmeri 48,83 m2, na naslovu: Grablovičeva 58 v Ljubljani (pritličje, klet) - (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Izklicna cena znaša 72.840,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 4, v skupni izmeri 15,96 m2, na naslovu: Grablovičeva 62 v Ljubljani (pritličje) - (trgovina z živili). Izklicna cena znaša 23.040,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

10. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu: Beethovnova 4 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 484.995,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

11. Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju, v izmeri 90,96 m2, s kletnimi prostori, v izmeri 27,98 m2, na naslovu: Gosposvetska cesta 4 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 180.200,00 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 21. 5. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem redu:

 • poslovni prostor št. P04, na naslovu Tugomerjeva 2, ob 11. uri,
 • poslovni prostor št. P02, na naslovu Tugomerjeva 2, ob 11.20,
 • poslovni prostor št. 15, na naslovu Grablovičeva 52, ob 11.40,
 • poslovni prostor št. 14, na naslovu Grablovičeva 52, ob 12. uri,
 • poslovni prostor št. 12, na naslovu Grablovičeva 54, ob 12.20,
 • poslovni prostor št. 13, na naslovu Grablovičeva 54, ob 12.40,
 • poslovni prostor št. 8, na naslovu Grablovičeva 58, ob 13. uri,
 • poslovni prostor št. 9, na naslovu Grablovičeva 58, ob 13.20,
 • poslovni prostor št. 4, na naslovu Grablovičeva 62, ob 13.40,
 • poslovni prostor št. P01, na naslovu Beethovnova 4, ob 14. uri,
 • poslovni prostor št. na naslovu Gosposvetska cesta 4 ob 14.20.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah, informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktni osebi: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-pošta: marina.anzur@ljubljana.si in Mihaela Šiker Topolovec, Tel: (01) 306-11-95, e-pošta: mihaela.siker@ljubljana.si.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj