Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

26. 04. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 26. 4. 2013, Stran: 1449

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:

Poslovni prostori:

1. Mestni trg 17 (Cankarjevo nabrežje 25) - oddaja poslovnega prostora površine 9,82 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 157,12 EUR/mesec.

2. Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod) – oddaja poslovnega prostora neto površine 50,25 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 10,00 EUR/m2, kar znaša 502,50 EUR/mesec.

3. Topniška cesta 19 - oddaja poslovnega prostora skupne površine 122,04 m2 za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 5,00 EUR/m2, kar znaša 610,20 EUR/mesec.

4. Breg 22 - oddaja poslovnega prostora skupne površine 94,10 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 1.505,60 EUR/mesec.

5. Vojkova cesta 77 - oddaja poslovnega prostora skupne površine 49,43 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 10,00 EUR/m2, kar znaša 494,30 EUR/mesec.

6. Trg mladinskih delovnih brigad 2 (trafika) - oddaja poslovnega prostora skupne površine 4,01 m2 za trgovino z neživili. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 13,00 EUR/m2, kar znaša 52,31 EUR/mesec.

7. Zaloška cesta 42 - oddaja poslovnega prostora skupne površine 352,37 m2 za gostinsko dejavnost. V površino je vštet poslovni prostor, v velikosti 172,37 m2 in gostinski vrt, v velikosti 180,00 m2. Pri izračunu najemnine se pri gostinskem vrtu upošteva faktor 0,25 in znaša površina za izračun najemnine 45,00 m2. Površina za izračun najemnine tako znaša 217,37 m2. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 9,00 EUR/m2, kar znaša z upoštevanjem faktorja pri izračunu višine najemnine 1.956,33 EUR/mesec.

8. Stari trg 16 - oddaja poslovnega prostora skupne površine 27,94 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 447,04 EUR/mesec.

9. Jurčičev trg 2 - oddaja poslovnega prostora skupne površine 154,38 m2 za storitveno dejavnost s poudarkom na kulturno – galerijski dejavnosti. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 10,00 EUR/m2, kar znaša 1.543,80 EUR/mesec.

Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 13. 5. 2013.

Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič, v času uradnih ur (ponedeljek 8-12 in 13-15 ure, sreda 8-12 in 14-16 ure ter petek 8-12 ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do 26. 4. 2014.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po telefonu: (01) 306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum

Ura

Lokacija

Ponedeljek, 6. 5. 2013

9:00

Breg 22

9:30

Stari trg 16

10:00

Mestni trg 17

(Cankarjevo nabrežje 25)

10:30

Jurčičev trg 2

11:00

Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod)

Torek, 7. 5. 2013

9:00

Zaloška cesta 42

9:45

Topniška cesta 19

10:30

Vojkova cesta 77

11:15

Trg mladinskih delovnih brigad 2

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj