Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti Slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013

Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti Slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013

26. 04. 2013

Objavljeno: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=161&l=sl

Predmet, namen in cilj javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je preko slovenskih poslovnih klubov v tujini intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko: zagotavljanja informacij in svetovanja slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanja rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; rednega seznanjanja slovenskih podjetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; rednega zagotavljanja aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacije poslovnih dogodkov; promocije slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe, katerih dejavnost je usmerjena v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Upravičeni prejemniki sredstev: Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini. Več o splošnih in posebnih pogojev za prijavo najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 300.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

Rok: Javni razpis bo odprt do vključno 3. 6. 2013, do 13.00 ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v e-obliki na naslov: mateja.jarc@japti.si s pripisom "JR slovenski poslovni klubi v tujini – vprašanje". Vprašanja morajo na zgornji e-naslov prispeti najkasneje 27. 5. 2013. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija bo na spletnem naslovu: www.japti.si objavil odgovore na vprašanja najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.japti.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po e-pošti, na osnovi zahteve, podane na e-naslov skrbnice javnega razpisa: mateja.jarc@japti.si, s pripisom "JR slovenski poslovni klubi v tujini – razpisna dokumentacija". SPIRIT Slovenija, javna agencija ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj