Javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2022

Javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2022

25. 02. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 25. 2. 2022, Stran: 465

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 3. Eurostars 3 je program, ki s sofinanciranjem podpira inovativne MSPje (mala in srednje velika podjetja skladno z opredelitvijo iz točke 5.2 tega razpisa) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je, skladno s pogoji mednarodnega programa Eurostars 3, podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje) spodbuditi k izvajanju tržno usmerjenih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev, vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Javni razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars 3: »Eurostars joint transnational call for proposals« (v nadaljevanju: Mednarodni razpis), ki je objavljen na spletni strani: www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-1.

V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 37 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletni strani: www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZposS, 158/20 - ZlntPK-C in 18/21)) s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars 3, ki bodo potrjeni v okviru mednarodnega roka v letu 2022 (24. marec), je za leto 2022 predvidenih 300.000,00 EUR, za leto 2023 pa 300.000,00 EUR.

Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2023, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta, predvidoma pa letno 400.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 24. marec 2022, do 13:00 GMT.

Nacionalna prijava - kot pravočasne se bodo štele samo vloge, ki bodo prispele na naslov Ministrstva oziroma bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje v roku štirih dni od roka za oddajo vloge na mednarodni razpis.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu, na e-naslovu: eureka-eurostars.mgrt@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj