Brezplačna spletna delavnica - »Obvezna oddaja Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi in Poročila o količini embalaže, ki je bila dana v promet ali uporabljena v letu 2021«

Brezplačna spletna delavnica - »Obvezna oddaja Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi in Poročila o količini embalaže, ki je bila dana v promet ali uporabljena v letu 2021«

25. 02. 2022

Datum: 11. marec 2022, od 10.00 do 12.15 ure

Kraj: na spletu

V okviru točke SPOT svetovanje Posavje skupaj s partnerjem GZS Posavsko gospodarsko zbornico organizirajo in vabijo na brezplačno spletno delavnico z naslovom: »Obvezna oddaja Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi in Poročila o količini embalaže, ki je bila dana v promet ali uporabljena v letu 2021«, ki bo potekala v petek, 11. marca 2022, od 10.00 do 12.15 ure na spletu (virtualna oblika).

Izvirni povzročitelj, zbiralec in/ali predelovalec odpadkov je obvezan oddati Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, zbiranju oz. obdelavi in sicer lahko poročilo predloži pisno ali elektronsko, zbiralec in obdelovalec pa samo elektronsko s pomočjo informacijskega sistema IS-odpadki. Pravilnost podatkov pri poročanju temelji na pravilno izpolnjenih evidenčnih listih v aplikaciji IS-Odpadki.

Na podlagi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži mora proizvajalec in/ali »embaler« in/ali pridobitelj embaliranega blaga izbrani Družbi za ravnanje z embalažo štirikrat letno v elektronski obliki poročati podatke o embalaži, dani na trg v RS, oziroma neposredno ministrstvu, če gre za individualni sistem zbiranja odpadne embalaže.

ROK za OBVEZNO poročanje je 31. 3. 2022.

Vsebina:

  • Seznanitev z zakonodajos področja ravnanja z odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, skupne točke
  • Zahteve in obveznosti s področja ravnanja z odpadki(oddajanje in prepuščanje odpadkov, evidenčni listi, vodenje evidence, …)
  • Pojasnila, navodila in obveznosti poročanjao odpadkih, če ste izvirni povzročitelj, zbiralec ali obdelovalec odpadkov
  • Razlika med komunalno in ne-komunalno embalažoin komu jo oddamo ali prepustimo
  • Kdo je proizvajalec embalaže, primeri
  • Dajanje embalaže na trg, primeri
  • Poročanje o embalažidani na trg, primeri poročanja iz prakse (kdo poroča, kaj poroča, komu ni potrebno poročati)
  • Roki za oddajo poročil
  • Odgovori na vprašanja

Delavnica je namenjena odgovornim osebam za ravnanje z odpadki, pooblaščencem za varstvo okolja, vodjem in strokovnim sodelavcem v nabavi, logistiki, ekologiji, razvoju in komerciali, pa tudi vodstvenim osebam v vseh proizvodnih in storitvenih podjetjih, ki ste »embalerji«, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže.

O predavateljici: POLONCA POLJANEC PERIČ je ustanoviteljica in vodja podjetje Environ d.o.o., ki opravlja svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let, kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor, opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na inšpekcijske preglede in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore, pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Udeležba je brezplačna.

Prijavite se lahko do srede, 9. 3. 2022 preko spletne prijavnice.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj