Francija - novosti, ki veljajo za podjetja s 1. 1. 2022

Francija - novosti, ki veljajo za podjetja s 1. 1. 2022

09. 02. 2022

Vir in informacije: Izvozno okno, 20. 1. 2022, www.izvoznookno.si, Avtor: mag. Breda Korošec, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu

Francosko ministrstvo za ekonomijo in finance je objavilo glavne novosti glede pravil, ki veljajo za podjetja s 1. januarjem 2022. V nadaljevanju so navedene nekatere novosti, več informacij je na voljo na spletnem naslovu: www.economie.gouv.fr/entreprises/changement-janvier-2022.

  • nižji davek od dohodkov pravnih oseb

V letu 2022 začne veljati zadnja faza reforme davka od dohodkov pravnih oseb, ki se je začela leta 2018. Standardna stopnja se bo znižala na 25 % za vsa podjetja. Pod določenimi pogoji se za MSP lahko uporabi 15 %.

Več informacij na: www.economie.gouv.fr/entreprises/impot-societes-IS

  • podaljšanje posojil, za katere jamči država

Omenjeni inštrument je bil uporabljen v podporo bančnemu financiranju podjetij zaradi posledic krize Covid. Posojila, za katerega jamči država, se po izteku 31. decembra 2021 podaljšajo do 30. junija 2022. Veljaven sistem režimov bo vlada objavila v kratkem.

Več informacij na: www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat

Vlada se je odločila tudi za nadaljevanje sistema delne brezposelnosti in kritja deleža fiksnih stroškov za prizadeta podjetja v posameznih sektorjih.

Več informacij na: www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/crise-sanitaire-mesures-soutien-entreprises-impactees-reprise-epidemique

  • poenostavljen dostop do spletnih storitev za podjetja

V letu 2022 bodo uvedene tri nove spletne strani, da olajšajo iskanje informacij in izvajanje spletnih postopkov. Postopki ustanovitve, registracije, spreminjanja, prenehanja, prijave plačil ter ostali postopki bodo zdaj centralizirani na omenjenih spletnih straneh.

Več informacij na: www.economie.gouv.fr/acces-simplifie-services-en-ligne-professionnels-2022#

  • davčna olajšava za vodstveno usposabljanje

Finančni zakon za l. 2022 predvideva podvojitev zneska davčne olajšave za usposabljanje za vodje mikropodjetij.

  • podaljšanje obdobij za izbiro davčnega režima za mikropodjetja

Finančni zakon za l. 2022 dovoljuje podaljšanje trajanja možnosti odločitve za spremembo davčnega režima (iz posebnega mikro režima) na realni režim do roka za oddajo izkaza poslovnega izida. V praksi bo to maj ali junij.

  • prenos individualnega podjetja: zvišanje zgornjih mej oprostitev

Do sedaj je bilo v veljavi, da ko podjetnik proda svoje podjetje in ustvari kapitalski dobiček, lahko koristi davčno olajšavo, in sicer, če je vrednost sklada manjša od 300.000 EUR, je oprostitev dohodnine popolna. Med 300.000 EUR in 500.000 EUR je oprostitev delna. Finančni zakon za l. 2022 zvišuje zgornji meji na 500.000 EUR oziroma 1.000.000 EUR.

  • razširitev Cap Francexport, sistema za podporo dostopa podjetjem do kreditnega zavarovanja

Zahvaljujoč tej pomoči lahko francoski izvozniki (MSP) prejmejo dodatno kratkoročno kritje od zasebnih kreditnih zavarovateljev za kritje tveganja neplačila tujega dolžnika za politična in/ali komercialna tveganja.  Načrtovano je bilo, da se sistem konča 31. decembra 2021, sedaj je podaljšan vsaj do 31. marca 2022.

  • nove prepovedi glede plastične embalaže

Od 1. januarja 2022 ne bo več možna prodaja določenega nepredelanega svežega sadja in zelenjave, zavitega v plastiko (pr. 30 vrst). Za izdelke, ki so v prodaji v razsutem stanju  in predstavljajo znatno tveganje kvarjenja, bo uporaba prepovedi postopna in bo potrebno iskanje alternativnih rešitev (30. junij 2026).

Komentar: Vlada je izvedla še zadnji del reforme znižanja davkov za podjetja v l. 2022, ki si jo je zastavila, ter uvedla določene poenostavitve in olajšave za podjetja. Odločila se je tudi za podaljšanje določenih selektivnih ukrepov pomoči podjetjem zaradi zaostrenih ukrepov ob ponovnem močnem izbruhu petega vala epidemije Covid, pri čemer so stroški za te namene omejeni na pr. 100-200 mio EUR v mesecu januarju in ni več vračanja na princip pomoč "ne glede na ceno".

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj