Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola in v upravljanju JZ CKŠP

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola in v upravljanju JZ CKŠP

16. 04. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 30, Datum: 12. 4. 2013, Stran: 1266

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor na naslovu: Bazoviška ulica 4, v izmeri cca. 22,37 m2, z namembnostjo pisarniških prostorov.

Izklicna cena mesečne najemnine je 191,04 EUR oziroma 8,54 EUR/m2.

Predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola – Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola

Rok: Rok za oddajo vlog je 3. 5. 2013.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Kontaktna oseba: Andrej Bertok, Tel: (05) 640-35-39.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani JZ CKŠP: www.cksp-izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v tajništvu JZ CKŠP, Oktobrske revolucije 1, 6310 Izola.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013030.pdf#!/r2013030-pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj