Letni dopust po novem Zakonu o delovnih razmerjih

Letni dopust po novem Zakonu o delovnih razmerjih

26. 03. 2013

Objavljeno: Data d.o.o., 14. 3. 2013, http://data.si/, Avtor: Simona Dečman

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) jasneje in preprosteje ureja področje letnega dopusta (člen 159. do 164.).
Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, kar je nedvoumno, vendar doslej ni bilo zapisano v taki obliki.

Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta mora delodajalec izdati najkasneje do 31. marca, delavcu pa ga lahko pošlje po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Sorazmerni del letnega dopusta je spremenjen. Namesto šest mesecev nepretrganega delovnega razmerja kot pogoj za pridobitev pravice do celotnega letnega dopusta, po novem 1/12 letnega dopusta pripada delavcu, ki med koledarskim letom sklene ali mu preneha delovno razmerje in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta.

Delavec, ki ima v prvem letu zaposlitve pravico do sorazmernega dela letnega dopusta, pridobi pravico do letnega dopusta za naslednje koledarsko leto v začetku tega leta.

Nova je pravica delodajalca, da lahko zahteva od delavca planiranje izrabe letnega dopusta najmanj dveh tednov za tekoče koledarsko leto.

Obveznosti delodajalca, da ob prenehanju delovnega razmerja delavcu izda potrdilo o izrabi letnega dopusta, ni več.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj