Evropska komisija sofinancira podjetniško usposabljanje za prodor na trga Japonske in Južne Koreje

Evropska komisija sofinancira podjetniško usposabljanje za prodor na trga Japonske in Južne Koreje

19. 03. 2013

Vir in informacije: Enterprise&Industry Magazine, Oktober 2012

Pri poslovanju z Japonsko in Južno Korejo se podjetja srečujejo z velikimi tveganji. Trga sta zanimiva, saj predstavljata vodilna azijska gospodarska trga. Za oba pa velja, da je njihova poslovna kultura zelo različna od evropske, kar je lahko velika ovira za evropska podjetja. Raziskave Evropske komisije iz leta 2011 ocenjujejo, da imajo evropska podjetja z novimi poslovnimi  priložnostmi možnost ustvariti do leta 2020 v povprečju od 20 do 40 milijard evrov na leto, zgolj le na teh dveh trgih.

Podjetja, ki želijo izkoristiti te poslovne priložnosti, kar še posebej velja za mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko premostijo te ovire z 2 pobudama, ki jih financira Evropska komisija in sta se med podjetji izkazali kot zelo uspešni:

  1. Program usposabljanja vodilnih delavcev (ETP) in
  2. EU Gateway program.

Program usposabljanja vodilnih delavcev (ETP)

Program usposabljanja vodilnih delavcev (ETP),  omogoča vodstvenemu kadru evropskih podjetij eno leto podpore za razvoj njihovih poslovnih načrtov za Japonsko in Korejo. Podpora vključuje ne le usposabljanje podjetij za poslovanje na teh dveh trgih temveč tudi približevanje jezika  in kulture obeh narodov. Z različnimi učnimi metodami, strokovnimi ekskurzijami, gostujočimi predavatelji in s povezovanjem dogodkov, je omogočeno, da uporabljeno znanje takoj prenesejo v njihova podjetja. Evropska komisija nudi finančno podporo udeležencem ETP programa v obliki financiranja za celotno usposabljanje in šolnino v znesku 2.200 evrov mesečno na Japonskem in 2.000 evrov mesečno v Južni Koreji.

Več informacij lahko dobite na e-naslovu: info@euetp.eu.

Vpis je možen takoj preko spletne strani programa: www.euetp.eu/apply-now.

Program EU Gateway

Program EU Gateway  organizira in financira poslovne misije za evropska podjetja, ki razvijajo svoje poslovne dejavnosti na Japonskem in v Južni Koreji. Program nudi sodelujočim podjetjem iz EU številne prednosti: finančno in logistično podporo,pripravo strateškega načrta s strokovno ekipo s sedežem v Evropi, na Japonskem in v Koreji, promocijo podjetja potencialnim poslovnim partnerjem in prilagojeno iskanje poslovnih stikov na Japonskem in v Južni Koreji. Na eni od preteklih poslovnih misij je sodelovalo tudi slovensko podjetje Robotina d.o.o, ki se ukvarja z avtomatizacijo proizvodnih procesov, v zadnjih letih pa svojo dejavnost nadgrajuje tudi z »zelenimi« rešitvami.

Če se želite prijaviti za sodelovanje v program EU Gateway, morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji:

  • družba mora delovati že vsaj pet let,
  • kapital družbe mora biti  v celoti ali v večinski lasti EU,
  • podjetje izvaja osnovno dejavnost v EU,
  • dokazati mora preteklo mednarodno poslovno sodelovanje,
  • priložiti mora dokumentacijo, ki potrjuje trdno strategijo za vstop na  japonski ali korejski trg,
  • zadostne prihodke iz poslovanja, ustrezne kadre in sredstva za podporo izvajanju te strategije.

Več informacij lahko dobite na e-naslovu: hamburgoffice@eu-gateway.eu.

Zainteresirana podjetja se lahko prijavijo preko spleta: www.eu-gateway.eu/go.php?nID=21&page=Apply_now.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj