Spremembe vsebine javnega razpisa P7 2021 - Mikrokrediti

Spremembe vsebine javnega razpisa P7 2021 - Mikrokrediti

11. 01. 2022

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 3, Datum: 7. 1. 2022, Stran: 2

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7 2021 - Mikrokrediti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, Ob-3710/21. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti

Prvi in drugi odstavek se v celoti nadomestita z:

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

4.1. Splošni pogoji kandidiranja

Točka a) v prvem odstavku se v celoti nadomesti z:

a) ima status mikro in malega podjetja.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj