Nova pravila za dajanje blaga na trg Velike Britanije in oznaka UKCA

Nova pravila za dajanje blaga na trg Velike Britanije in oznaka UKCA

24. 12. 2021

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, www.gzdbk.si

Velika Britanija (VB) je ob izstopu iz Evropske Unije (EU) na področju trgovanja in prostega pretoka blaga vzpostavila lastno ureditev in uvedla oznako UKCA (UK Conformity Assessed).

Gre za novo oznako, ki označuje skladnost proizvodov, zajema pa večino proizvodov, ki v EU zahtevajo oznako CE, torej tudi merilne inštrumente.

Znotraj trga EU se torej lahko trguje brez omejitev s proizvodi, ki nosijo oznako CE, v VB pa morajo le ti vsebovati oznako UKCA. V VB so trenutne tehnične zahteve, postopki in standardi za dokazovanje skladnosti v veliki meri enaki kot v EU. Poleg oznake UKCA morajo proizvajalci pred pričetkom trgovanja z izdelki izvesti postopek ugotavljanja skladnosti ter pripraviti izjavo UKCA o skladnosti z veljavnimi standardi BS in nacionalnim tehničnim pravnim redom.

Oznaka UKCA je pričela veljati na trgu VB z dnem izstopa iz EU, torej 1. 1. 2021. Zaradi prehodnega obdobja za prilagoditev na nove zahteve pa se v večini primerov oznaka CE na trgu VB lahko uporablja še do 13. 12. 2022.

Izjema pa je trg Severne Irske, kjer je še vedno zahtevana oznaka CE.

Vir: gov.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj