Sprejet pravilnik za nevladne organizacije na področju razvoja socialnega podjetništva

Sprejet pravilnik za nevladne organizacije na področju razvoja socialnega podjetništva

14. 12. 2021

1 1
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2. 12. 2021, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu z določili Zakona o nevladnih organizacijah izdalo Pravilnik o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva.

Pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja na področju razvoja socialnega podjetništva, pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu pa določa Zakon o nevladnih organizacijah.

Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in je splošno koristno. Status v javnem interesu podeljujejo resorna ministrstva. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo poleg statusa pravne osebe v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma tako podeljevalo tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva.

Nevladne organizacije, ki pridobijo status delovanja v javnem interesu, imajo določene ugodnosti, saj status med drugim prinaša prednosti pri javnih razpisih, namenjenim nevladnim organizacijam, za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna in možnost prejetja donacije 1 % dohodnine.

Nevladna organizacija lahko na ministrstvo poda vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva, ministrstvo nato odloča o podelitvi statusa na podlagi določil Zakona o nevladnih organizacijah, na podlagi sprejetega Pravilnika pa ugotavlja izpolnjevanje meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju razvoja socialnega podjetništva.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj