Kako z ekoinovacijami poceniti proizvodnjo

Kako z ekoinovacijami poceniti proizvodnjo

05. 03. 2013

Vir in informacije: Finance, 18. 2. 2013, www.finance.si, Avtor: Iztok Hočevar

Število ekoinovacij je iz dneva v dan večje. Razlog, pravijo slovenska in evropska podjetja, so vse dražje surovine, z ekoinovacijami pa si jih lahko občutno pocenijo. Kako se torej lotiti ekoinovacij in kje dobiti denar zanje?

Kar 97 odstotkov vseh slovenskih podjetij je v zadnjih petih letih vpeljalo vsaj eno inovacijo, s katero so znižala stroške proizvodnje (povprečje v EU je 86 odstotkov), razkriva raziskava Eurobarometra. Ekoinovacije so precej pogoste, vendar pa jih podjetja velikokrat ne prepoznajo kot ekoinovacije. Zakaj? Prepričana je, da se razlog skriva v dejstvu, da so ekoinovacije sestavni del širših tehnoloških inovacij, ki omogočajo zagotavljanje višje kakovosti izdelkov, manjših količin izmeta, večje energetske in snovne učinkovitosti, izločanje nevarnih snovi iz postopkov in izdelkov, manjši vpliv izdelkov na okolje v njihovem celotnem življenjskem ciklusu ter imajo še druge pozitivne učinke. Slovenska podjetja so sicer v zadnjih petih letih v povprečju vpeljala 3,6 inovacije, s katero so želela znižati stroške materialov.

Vrste ekoinovacij

Kaj sploh je ekoinovacija? Poznamo jih več vrst, zajemajo pa vse dele podjetij. Tako lahko med ekoinovacije uvrstimo poslovne modele, rešitve v proizvodnji, informacijske rešitve, celo delo z ljudmi in drugo. Če se osredotočimo na ekoinovacije v proizvodnji, imajo podjetja na voljo predvsem dve možnosti, in sicer nakup nove tehnologije, ki jim omogoča čistejše in bolj racionalno poslovanje, ali pa kar razvoj lastne tehnologije.

Se ekoinovacije torej splačajo?

Štirje odstotki slovenskih podjetij, ki so v letih 2010 in 2011 vpeljala ekoinovacijo v svoje proizvodne procese, je ugotovilo, da so porabila za dobrih 40 odstotkov manj vhodnih materialov (številka je enaka povprečju v EU-27). Največ (46 odstotkom podjetij) se je poraba vhodnih materialov zmanjšala za pet do 19 odstotkov. Le štirje odstotki slovenskih podjetij, ki so že uspešno vpeljala ekoinovacije, niso dosegli nižjih stroškov v proizvodnji.

Kako jih financirati

Za razvoj inovativnih tehnoloških rešitev, ki so tudi ekološko obarvane, so na voljo razpisi sedmega operativnega programa, evropskega programa Eco Innovation, programa Life+ pa tudi slovenski razpisi, ki podpirajo razvoj in raziskave. Razlika med njimi je ta, da podpirajo različna obdobja razvoja - sedmi operativni program tako podpira bazične raziskave, medtem ko Eco Innovation trženje inovacij - od delujočega pilota naprej. Slovenski razpisi imajo prav tako različne cilje in namene ter podpirajo vse od bazičnih raziskav do aplikativnega razvoja. Na voljo je torej precej spodbud z ekološko komponento, seveda pa to ni izključni cilj, le dodatna sestavina razpisa oziroma programa.

Kako do denarja iz programa Eco-innovation

Od maja letos bo spet odprt razpis Eco-innovation. Glavna področja, ki jih obsega, so recikliranje materialov, trajnostni gradbeni izdelki, hrana in pijača, voda, zeleno poslovanje in upravičeni stroški.

Na kaj morate biti pozorni, ko se prijavljate na razpise evropskega programa Eco-innovation:

  • projekt mora ustrezati namenu programa (spodbujanje ekoloških inovativnih rešitev s prednostnih področij - ta se po letih razlikujejo);
  • projekt mora biti inovativen (rešitve ne smejo biti že znane);
  • projekt mora imeti evropsko razsežnost (je recimo lokalne narave, kar pa ne upravičuje evropskega financiranja);
  • pilot projekta mora biti že potrjen;
  • dokumentacija mora biti dobro pripravljena (na primer vplivi inovacije na okolje v celotnem življenjskem ciklusu izdelka morajo biti ustrezno predstavljeni, vrednost projekta ne sme biti previsoka glede na obseg predvidenih aktivnosti in podobno).
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj