Vlada sprejela Slovensko industrijsko politiko

Vlada sprejela Slovensko industrijsko politiko

12. 02. 2013

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 6. 2. 2013, www.mgrt.gov.si

Vlada RS je sprejela Slovensko industrijsko politiko, katere namen je postaviti prioritete razvoja industrije in gospodarstva za obdobje naslednje finančne perspektive 2014 - 2020.

V času finančne in gospodarske krize, ki je Slovenijo prizadela še bolj kot večino drugih držav članic Evropske unije, je za ohranjanje in povečevanje konkurenčnosti gospodarstva pomembno okrepiti zdravo jedro, ki ga predstavlja industrija, kot generator inovacij, rasti in zaposlovanja.

Vizija Slovenske industrijske politike (SIP) je, da bo preko izboljšanja poslovnega okolja, podpore podjetništvu in inovacijam ter preko razvoja perspektivnih tehnoloških in industrijskih področij, ki odgovarjajo na družbene izzive, ustvarila pogoje za kontinuirano prestrukturiranje obstoječe industrije v energetsko, materialno, okoljsko in družbeno učinkovito industrijo znanja in inovativnosti za nova, trajnejša in kakovostnejša delovna mesta ter večjo vpetost v mednarodne tokove poslovanja.

Osrednji cilj SIP je povečanje produktivnosti oziroma dodane vrednosti na zaposlenega s 60 % na 80 % povprečja EU-27 do leta 2020.

SIP postavlja usmeritve, ki hkrati predstavljajo nabor oziroma program ukrepov, kot je predvideno v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP-1:

1. za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja,

2. za krepitev podjetništva in inovacijske sposobnosti gospodarstva,

3. za učinkovit odgovor na družbene izzive ter

4. aktivnosti za dolgoročni razvoj industrije.

Elektronski dokumenti:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj