Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja malega gospodarstva v občini Dolenjske Toplice za leto 2021

Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja malega gospodarstva v občini Dolenjske Toplice za leto 2021

16. 11. 2021

Objavljeno: Občina Dolenjske Toplice, 9. 11. 2021, www.dolenjske-toplice.si

Predmet razpisa in višina sredstev: Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice in sicer za:

  • pospeševanje zaposlovanja v predvideni višini 5.000,00 EUR.

Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih zaposlitev – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev v času od 28. 10. 2020 do 6. 12. 2021.

Več

Pogoji za sodelovanje: Za sredstva lahko zaprosi: samostojni podjetnik posameznik in podjetje z do 50 zaposlenimi.

Pogojil za pridobitev sredstev sofinanciranja samozaposlitve:

  • samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v občini Dolenjske Toplice,
  • potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev.

Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja dodatne zaposlitve:

  • sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas,
  • potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • na novo odprto delovno mesto je zaposlena oseba s stalnim prebivališčem na območju občine Dolenjske Toplice.
  • zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v občini Dolenjske Toplice,
  • neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev,
  • v primeru zaposlitve brezposelne osebe, le-ta ni Imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.

Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Dolenjske Toplice

Rok: Rok za vložitev vlog je 9. december 2021.

Dodatne informacije: Informacije glede razpisa prosilci lahko dobijo na občinski upravi, Tel: (07) 38 45 191 (Majda Gazvoda) ali na e-naslovu: majda.gazvoda@dolenjske-toplice.si.

Razpisna dokumentacija: Razpis in obrazci so na voljo na internetni strani Občine Dolenjske Toplice: www.dolenjske-toplice.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj