Pazljivo pri podjemnih pogodbah

Pazljivo pri podjemnih pogodbah

06. 04. 2010

Objavljeno: Finance, 16.3.2010, www.finance.si, Avtor: Stane Petavs

Samostojni podjetniki z delodajalci pogosto sklepajo podjemne pogodbe. Z delodajalčevega stališča je to zelo ugodna varianta, saj nima stroškov zaradi davkov in prispevkov, prav tako veliko laže odpove pogodbo o poslovnem sodelovanju ali podjemno pogodbo, kot delavcu da odpoved skladno z zakonom o delovnih razmerjih. Delojemalec pri sklepanju tovrstnih pogodb težko zagotovi podobno varnost, kot jo imajo redno zaposleni. Še največ lahko naredi z dolžino odpovednega roka ali plačilom pogodbene kazni ob morebitni predčasni nekrivdni odpovedi pogodbe.

Podjetja morajo biti pri zamenjavi delovnega razmerja z najemom storitev od espejev pozorna, kako spremenijo delovne razmere. Če denimo sporazumno prekinejo delovno razmerje in s podobno pogodbo, samo da jo poimenujejo podjemna pogodba, za isto delo najamejo iste ali druge delavce, ta verjetno ne bo zdržala presoje delovnega inšpektorja. Ta bo namreč ugotovil, da če ima podjemna pogodba elemente delovnega razmerja, ste s podjemnikom oziroma delavcem zavezani skleniti pogodbo o zaposlitvi in seveda od nje plačati vse prispevke.

Pri podjemni pogodbi je torej pomembno paziti, da je sestavljena tako, da ne vsebuje elementov, kot so dlje časa trajajoče delo, ki ni opredeljeno z roki izpolnitve; vzpostavitev podrejenosti med delavcem in delodajalcem (ki nastane, če delavec konstantno dobiva delo in navodila le od enega delodajalca); izvajanje pogodbe je vezano na določeno osebo, ki mora delo opraviti osebno; delavec je vključen v točno določen delovni proces, običajno na sedežu delodajalca.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj