Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2010

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2010

06. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 2.4.2010, Stran: 728

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2010.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:

– samostojni podjetniki,

– mala podjetja,

– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,

– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v likvidacijskem postopku.

Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:

– pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,

– promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve.

Vsebina prijave po posameznih ukrepih je določena v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2010 znaša 8.500 EUR.

Razpisnik: Občina Kozje

Rok: Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju predložitve popolnih vlog, vendar najkasneje do 31. 10. 2010.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinskem uradu občine ter na spletni strani občine.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010027.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj