Javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2013

Javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2013

05. 02. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 1. 2. 2013, Stran: 373

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter kandidirajo za pridobitev sredstev.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša do 200.000 evrov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Dodatne informacije: INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Tel: (01) 580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30. do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30. do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti: aktrp@gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj