Javni razpis za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014

Javni razpis za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014

05. 02. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 1. 2. 2013, Stran: 357

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah, to so javni raziskovalni zavodi in visokošolski zavodovi, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (v nadaljevanju JRO).

Sredstva v okviru javnega razpisa so namenjena krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanju učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost.

Namen javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti prenosa tehnologij, tehnološkega razvoja in inovativnosti v JRO. Dejavnosti prenosa tehnologij po tem razpisu so dejavnosti prenosa tehnologij in rezultati le-tega: nova zavarovana intelektualna lastnina, nove raziskovalno razvojne pogodbe med JRO in gospodarskim subjektom, licenciranje, ustvarjanje »spin-off« in »spin-out« podjetij ali druge oblike upravljanja znanja, razvitega v JRO.

Cilj javnega razpisa je prenos znanja in tehnologij v gospodarsko uporabo. Neposredni rezultati javnega razpisa so:

  • podeljeni in vloženi slovenski in tuji patenti ter znamke in modeli,
  • sklenjene nove licenčne pogodbe,
  • sklenjene nove raziskovalno razvojne pogodbe med JRO in gospodarskim subjektom,
  • nova »spin-off« in »spin-out« podjetja.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo skupine JRO v obliki konzorcija, ki so sklenile konzorcijsko pogodbo za izvajanje dejavnosti prenosa tehnologij v JRO in s katero so prijavitelja (zastopnik konzorcija) pooblastile, da jih v imenu konzorcija zastopa v javnem razpisu in v primeru uspešne kandidature nastopa kot pogodbeni partner ministrstva.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: V letu 2013 je predvidenih 450.000,00 EUR ter v letu 2014 550.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 20. 2. 2013.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu pri kontaktni osebi: Barbara Zalar, e-pošti: barbara.zalar@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter navodili za izdelavo vloge se nahaja na spletni strani: www.mgrt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj