Javni razpis za zbiranje vlog za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2010

Javni razpis za zbiranje vlog za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2010

06. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 2.4.2010, Stran: 707

Predmet razpisa: Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: PRSPO) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za PRSPO, ki lahko podeli tudi diplome za posebne dosežke in diplome (zlate, srebrne in bronaste) za dosežene točke v procesu ocenjevanja PRSPO (www.mirs.si).

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo slovenske organizacije v zasebnem in javnem sektorju (v nadaljevanju: organizacije), v naslednjih treh kategorijah:

– organizacije z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja,

– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja,

– organizacije na področju javnega sektorja.

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje

Rok: Rok za oddajo vlog je 26.5.2010 do 16. ure.

Dodatne informacije: Urad RS za meroslovje, Kontaktna oseba: Loredana Leon, Tel: (01) 400-83-78, (01) 244-27-00, E-mail: loredana.leon@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni strani Urada RS za meroslovje: www.mirs.si, oziroma pri sodelavki v sprejemni pisarni Urada RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 15.30, razen v petek od 9. do 14.30. Obsega informacije o prijavi, terminski načrt, prijavnico in brošuro z merili modela odličnosti EFQM 2003.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010027.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj