Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1

19. 10. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 163, Datum: 15. 10. 2021, Stran: 2157

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1 (3301-3/2021-SRRS-2), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021, s spr. in dop. v št. 100/21 z dne 24. 6. 2021 ter 135/21 z dne 27. 8. 2021:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se dodata 5. in 6. rok, in sicer kot sledi:

5. rok: 15. 11. 2021,

6. rok: 15. 12. 2021.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj