Brezplačni začetni spletni tečaj ruščine

Brezplačni začetni spletni tečaj ruščine

12. 10. 2021

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: pričetek 19. oktobra 2021 (ob torkih in četrtkih, med 16.15 in 17.45 uro)

Kraj: na spletu

Ljudska univerza Koper razpisuje brezplačni spletni tečaj ruščine. Program je namenjen izključno starejšim od 45 let. Prednost imajo tisti, ki se prvič vključujejo v projekt in nižje izobraženi.

Na začetni tečaj se prijavite, če se tujega jezika še niste učili ali je bilo to pred mnogimi leti in ste pozabili skoraj vse. Če se želite vključiti na nadaljevalno stopnjo in niste prej zaključili tečaja določene stopnje, morate prej opraviti svetovalni razgovor.

Za uspešno sodelovanja na tečajih na daljavo organizator pričakuje od kandidatov najosnovnejše digitalne spretnosti in ustrezno opremo. Program poleg obvezne vsaj 80% aktivne udeležbe predvideva tudi preizkus znanja.

Program:

Organizator vam skozi tečaj želi omogočiti, da:

  • razvijate vse sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku,
  • si pridobite jezikovne spretnosti, ki vam bodo koristile pri delu in v osebnem življenju,
  • se znebite treme pri uporabi tujega jezika,
  • da spoznate posebnosti in kulturo narodov, ki govorijo jezik, ki se ga učite,
  • izpopolnite tudi digitalne spretnosti.

Spodbudili vas bodo, da boste ves čas aktivni.

Na vseh stopnjah boste odkrivali tuji jezik in njegove posebnosti skozi razgovore v najpogostejših vsakodnevnih situacijah. Besedišče in uporabno slovnico boste trenirali ob
poslušanju, branju, pisanju in govorjenju. Na začetnih stopnjah se boste sporazumevali bolj preprosto, z omejenim besediščem in preprostimi jezikovnimi sredstvi. Na višjih stopnjah se boste srečevali z zahtevnejšimi besedili in slovničnimi poglavji, v tujem jeziku pa se boste že bolj tekoče in spontano izražali. Spoznavali boste kulturo, značilnosti, zanimivosti dežel
ter uporabne družbene dogovore pri stikih z ljudmi, ki govorijo jezik, katerega se učite.

Tečaj je namenjen začetnikom 45+, prednost pri vključitvi imajo posamezniki z zaključeno največ srednjo šolo.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijave

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj