Javni razpis za UKREP 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013

Javni razpis za UKREP 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013

02. 01. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 106, Datum: 28. 12. 2012, Stran: 2868

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti okviru PRP 2007–2013.

Cilj ukrepa je prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.

Več o predmetu podpore

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so člani kmetijskega gospodinjstva, ki so:

  • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
  • pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

Več

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 7.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je objavljen od 28. 12. 2012 do vključno 28. 2. 2013 do 24. ure. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge poteka med 4. 2. 2013 do vključno 28. 2. 2013.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-pošta: aktrp@gov.si;
  • INFO točke KGZS.

Razpisna dokumentacija: Vloga na javni razpis se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj