Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Gorenja vas - Poljane

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Gorenja vas - Poljane

21. 12. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 101, Datum: 21. 12. 2012, Stran: 2833

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor v Gospodarski coni Todraž, Todraž 1, 4224 Gorenja vas v izmeri: poslovni prostor 251 m2, dvorišče 503 m2.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno, nepremičnina je komunalno opremljena.

Izklicna cena za nepremičnino znaša 105.000,00 EUR. V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2 %). Davek na promet z nepremičninami in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec. Stroške notarske overitve pogodbe nosi prodajalec.

Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.

Razpisnik: Občina Gorenja vas - Poljane

Rok: Rok za oddajo ponudb je 28. 1. 2013, do 10. ure.

Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 5 % ponujene cene.

Dodatne informacije: Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo, pri Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne in pravne zadeve, Tel: (04) 518-31-24.

Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj