6. javni razpis za Ukrep 312 – Podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij za leto 2012

6. javni razpis za Ukrep 312 – Podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij za leto 2012

11. 12. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 93, Datum: 7. 12. 2012, Stran: 2718

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij v okviru PRP 2007–2013.

Cilj podpore je pospešiti ustanavljanje novih delovnih mest, dvigniti podjetniške veščine in upravljavska znanja ter izboljšati stanje na področju podjetništva na podeželju.

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je naložba v registrirana mikropodjetja na podeželju, ki zagotavljajo nova oziroma ohranjajo delovna mesta in povečujejo dohodek podeželskega prebivalstva in katerih naložba se nanaša na opravljanje dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).

Več o predmetu podpore

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so mikropodjetja, ki so:

  • samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva,
  • zavodi, gospodarske družbe ali zadruge, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Rok: Vloge na javni razpis se vlagajo od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno 16. 1. 2013, do 24. ure.

Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj