Razpisi do konca leta 2012

Razpisi do konca leta 2012

04. 12. 2012

Vir in informacije: http://podjetnistvo.finance.si/, 27.  11. 2012, Avtor: Martina Anderlič

Razpis

Razpisnik

Upravičeni stroški

Možnost prijave do

Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom - P1 TIP 2012

Slovenski podjetniški sklad

Posojila po ugodni obrestni meri za tehnološko inovativne projekte.

5.12.

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Stroški plač, službenih potovanj, storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci, stroški informiranja in obveščanja, posredni stroški in nakup opreme.

27.12.

Razpis za dolgoročna posojila ter garancije za dolgoročna posojila za projekte malega in srednjega gospodarstva na območju občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno

Regionalni center za razvoj d.o.o.

Krediti in garancije za nakup opreme, nakup, gradnjo ali prenovo poslovnih prostorov, stroški nematerialnih investicij.

15.12.

Javni razpis PUREE1

Energija plus

Vgradnja toplotnih črpalk, sprejemnikov sončne energije, notranja in zunanja razsvetljava…

27.12.

Financiranje tehnoloških razvojnih projektov v obliki posojila s statusom državne pomoč

SID banka

Razširitev podjetja, razširitev obsega dejavnosti, hitreje končan projekt, povečanje sredstev za izvedbo projekta.

31.12.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj