Štirje ukrepi iz zakona o razvojni podpori Pomurju

Štirje ukrepi iz zakona o razvojni podpori Pomurju

30. 03. 2010

Objavljeno: Finance, 24.3.2010, www.finance.si, Avtor: Vera Avšič

1. Program spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije od leta 2010 do 2015 - 33 milijonov evrov

-          Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest

-          Spodbujanje razvoja človeških virov

-          Spodbujanje socialnega podjetništva

-          Promocija regije, da bi privabili tuje in domače naložbe

-          Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji

2. Spodbude za zaposlovanje

-          Delodajalec, ki najmanj za 12 mesecev zaposli delavca v pomurski regiji, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov tega delavca.

-          Če delodajalec najmanj za dve leti zaposli prikrajšanega delavca, mu država za dve leti povrne plačane prispevke delodajalca za socialno varnost.

3. Davčna olajšava za investiranje

-          Delodajalec lahko za investiranje v letih od 2010 do 2015 uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v vrednosti 70 odstotkov vloženega zneska za naložbe v opremo in neopredmetena sredstva.

4. Prednostna obravnava programov in projektov pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj