Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Novo mesto

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Novo mesto

04. 12. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 90, Datum: 30. 11. 2012, Stran: 2694

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni objekt s pripadajočim komunalno opremljenim zemljiščem, (Rozmanova ulica 30), k.o. Novo mesto. Skupna neto površina poslovnega objekta je 569,40 m2.

Izklicna cena je 350.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Razpisnik: Mestna občina Novo mesto

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 17. 12. 2012, in sicer ob 9.20 uri.

Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča - lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo, Kontaktna oseba: Vera Ocvirk, Tel: (07) 39-39-230.

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto: www.novomesto.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj