Sprememba Javnega razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini«

Sprememba Javnega razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini«

31. 08. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 135, Datum: 27. 8. 2021, Stran: 1793

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini«.

V Javnem razpisu »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini« (Uradni list RS, št. 35/19 z dne 31. 5. 2019) se:

  • drugi odstavek osme točke »Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva«, spremeni tako, da se sedaj glasi:

Rok za oddajo zahtevka za izplačilo po posameznih rokih za oddajo vlog:

Rok

Rok za oddajo zahtevka za izplačilo

1. rok

do 30. 9. 2020

2. rok

do 30. 9. 2021

3. rok

do 30. 9. 2022

4. rok

do 3. 5. 2023

  • prvi odstavek enajste točke »Roki in način prijave na javni razpis«, spremeni tako, da se sedaj glasi:

Predvideni so štirje roki za oddajo vlog:

  1. rok: 30. 9. 2019
  2. rok: 30. 9. 2020
  3. rok: 30. 9. 2021
  4. rok: 3. 5. 2022.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj