Brezplačni tečaj angleščine - »Mozaik v tujem jeziku«, Ljubljana

Brezplačni tečaj angleščine - »Mozaik v tujem jeziku«, Ljubljana

24. 08. 2021

Začetek tečaja: ponedeljek, 30. avgust 2021, od 16. 15. do 18.15 ure

Kraj: sedež SUTŽO (velika dvorana v pritličju), Poljanska cesta 6, Ljubljana

Trajanje: 40 šolskih ur, tečaj poteka vsak ponedeljek, torek in četrtek in se predvidoma zaključi 30. 9. 2021

Pogoji za vpis:

 • Starost 45 let ali več
 • Največ dokončana srednješolska ali nižja izobrazba
 • Za zaposlene, samozaposlene in brezposelne (tečaj ni namenjen študentom in upokojencem)

Vsebina progama:

V avgustu pričnejo z izvedbo ENEGA tečaja angleščine: začetnega ALI nadaljevalnega, odvisno od števila vpisa. Izvedli bodo tečaj, za katerega bo več interesa.

Preverite, kateri tečaj je primeren za vas in to sporočite na e-naslov: petra@balis.si.

ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE

Je primeren za vas, če ste se angleščine že učili, vendar je tega že dolgo nazaj in ste skoraj vse že pozabili. Ponovili boste glagol 'biti', oba sedanjika in pretekli čas. V pogovor boste vključili vsakodnevne situacije, kot so predstavitev sebe in podjetja, enostavnejše pogovore v trgovini, na letališču, ulici, v hotelu ter telefonske pogovore.

NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠČINE

Je primeren za vas, če že poznate zgoraj naštete osnove jezika. Ponovili boste preteklik z nepravilnimi glagoli, izpilili sedanjik z govornimi vajami in dodali prihodnji čas. Cilj bo razširiti besedišče v vsakodnevnih pogovornih situacijah in ob tem uporabljati pravilne slovnične oblike.

Kako poteka učenje?

 • Učenje v naših malih skupinah (največ 15) udeležencev je prijetno in zabavno.
 • Mentor se prilagaja vsakemu posamezniku.
 • S pravim pristopom in potrpežljivostjo mentorja, spodbujanjem drug drugega in nekaj truda je učenje po večini uspešno, kar dokazujejo tudi naši zadovoljni udeleženci.
 • Delo je prilagojeno tudi posameznikom, ki za učenje potrebujejo več časa.

Zakaj bi se vključili v tečaj angleščine?

 • Z novimi znanji boste pri svojem delu konkurenčnejši in bolj učinkoviti.
 • Utrdili si boste položaj v službi.
 • S spoznanjem, da ste se (še) vedno sposobni učiti, boste postali bolj samozavestni.
 • Nova znanja vam bodo izboljšala kakovost življenja.
 • Izobraževanje je popolnoma brezplačno (vaše izobraževanje financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), sicer bi za tako izobraževanje plačali tudi več sto evrov.

Urnik

Datum in ura:

30. 8. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

31. 8. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

2. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

6. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

7. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

9. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

13. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

14. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

16. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

20. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

21. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

23. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

27. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

28. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

30. 9. 2021, od 16.15 do 18.15 ure

VPISI ŽE POTEKAJO! POHITITE, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO IN SE HITRO POLNIJO.

PRI VPISU OBVEZNO NAPIŠITE, V KATERI TEČAJ SE PRIJAVLJATE, NA ZAČETNI ALI NADALJEVALNI.

Za vpis ali več informacij pišite na e-naslov: petra@balis.si ali pokličite na 041 779 653.

Izvajalec programa je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2018-2022. SUTŽO je partnerica v konzorciju organizacij izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj