Javno povabilo - »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov v Občini Straža 2021«

Javno povabilo - »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov v Občini Straža 2021«

24. 08. 2021

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto d.o.o., www.rc-nm.si

Predmet javnega povabila: Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenska.

Subvencija je namenjena za:

  • namenski krediti v materialne in nematerialne investicije,
  • krediti za obratna sredstva in
  • krediti za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Pomoč »subvencija« je namenjena:

  • mikro in malim gospodarskim družbam,
  • samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter
  • socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Višina sredstev javnega povabila znaša 46.000,00 EUR.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Rok: Rok za oddajo vloge je 20. 10. 2021, do 14. ure.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba izvajalca za izvedbo povabila je Miljana Balaban, Tel: (07) 33 72 987, e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si.

Razpisna dokumentacija: Vloga mora biti izdelana na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani: www.rc-nm.si.

Celotno Povabilo in obrazci za pripravo vloge so objavljeni na spletnem naslovu: www.rc-nm.si/subvencije-obrestne-mere-podjetniskih-kreditov-na-obmocju-dolenjske-2021/.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj