Popravek javnega poziva za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav v novembru 2012

Popravek javnega poziva za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav v novembru 2012

27. 11. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 88, Datum: 23. 11. 2012, Stran: 2635

V javnem pozivu za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav v novembru 2012, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 87/12 z dne 16. 11. 2012, (številka objave Ob-4849/12), se popravek nanaša na dopolnitev 2. točke javnega poziva (»Pravna podlaga za izvedbo javnega poziva«), kjer se za besedilom »sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84400-5/2012/4 z dne 13. 11. 2012« in pred besedilom »ter na podlagi pogodbe št. SPS-606410-2012-PF, sklenjene med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Skladom.« doda naslednji tekst », sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84400-4/2012/7 z dne 15. 11. 2012 ter sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41012-84/2012/2 in št. 41012-83/2012/2 z dne 15. 11. 2012«.

Prav tako se spremeni 6. točka javnega poziva (»Višina razpoložljivih sredstev«), kjer se popravek nanaša na zmanjšanje višina razpoložljivih sredstev iz 4.421.348,31 EUR na 4.400.000,00 EUR. V 6. točki javnega poziva (»Višina razpoložljivih sredstev«), se zapis »do 4.421.348,31 EUR« nadomesti z zapisom »do 4.400.000,00 EUR«.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj