Sprememba Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Sprememba Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

03. 08. 2021

4 0
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 125, Datum: 30. 7. 2021, Stran: 1607

V Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« (Uradni list RS, št. 59/18 z dne 7. 9. 2018 in popravek Uradni list RS, št. 68/18 z dne 26. 10. 2018) se prvi odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 12.363.818,01 EUR.

Proračunska postavka

Programsko območje

Leto 2019

(EUR)

Leto 2020*

(EUR)

Leto 2021*

(EUR)

Leto 2022*

(EUR)

SKUPAJ

(EUR)

160067 PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU

Vzhod

2.381.774,89

1.771.425,30

1.491.210,00

1.991.210,00

7.635.620,19

160069 PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU

Zahod

1.606.878,70

848.739,12

901.290,00

1.371.290,00

4.728.197,82

Skupaj

 

3.988.653,59

2.620.164,42

2.392.500,00

3.362.500,00

12.363.818,01

* oziroma skladno s proračunskimi sredstvi

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj