Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Logatec za leto 2021

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Logatec za leto 2021

20. 07. 2021

Objavljeno: Občina Logatec, www.logatec.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov komunalnih storitev upravičencem z namenom blaženja poslovne škode, ki je nastala v času trajanja razglašene epidemije Covid-19.

Predmet podpore je sofinanciranje stroška komunalnih storitev to je: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode ter ravnanje z odpadki upravičenim pravnim osebam v času trajanja epidemije Covid-19.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so:

  • samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C in 18/21),
  • zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - uradno prečiščeno besedilo), ki jim je bilo onemogočeno poslovanje in imajo na dan razglašene epidemije Covid-19 registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine Logatec.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 26.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Logatec

Rok: Skrajni rok za oddajo vlog je 28. julij 2021, do vključno 17.00 ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije glede razpisa lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur na Občini Logatec, Kontaktna oseba: Špela Bezgovšek, Tel: 759 06 38, e-pošta: spela.bezgovsek@logatec.si.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Logaških novicah do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Logatec: www.logatec.si in v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec - I. nadstropje, vsak dan v poslovnem času, do izteka prijave na javni razpis.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj