Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji

Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji

02. 07. 2021

Predmet razpisa in višina sredstev: Predmet razpisa RRA GSK razpisuje dodeljevanje garancij za ugodne kredite v okviru GSK.

Višina razpisanih sredstev za kredite in garancije za upravičene stroške investicij oz. obratnih sredstev po občinah v €-ih je naslednja:

LETO 2021

KREDITNI POTENCIAL

80 % GARANCIJE

ČRNA NA KOROŠKEM

39.648

31.718

MEŽICA

164.400

131.520

MISLINJA

24.000

19.200

MUTA

66.810

53.448

PREVALJE

150.225

120.180

RAVNE NA KOROŠKEM

50.226

40.181

RADLJE

42.240

33.792

SLOVENJ GRADEC

224.046

179.237

VUZENICA

42.000

33.600

GZS

25.038

20.030

SKUPAJ

828.633

662.906

Upravičeni stroški:

  • Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
  • Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
  • Stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
  • Stroški obratnih sredstev, zalog, stroški najema poslovnih prostorov in opreme, promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
  • Plače novo zaposlenih v podjetju, vendar največ za obdobje 3 mesecev,
  • Stroški pridobivanja intelektualnih pravic,
  • Stroške do 80% za pred-financiranje projekta, ki so bili skladno s pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni.

Upravičeni stroški se izvajajo v skladu z Uredbo »de minimis« in so nastali od 1.1.2021 dalje.

Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.

Finančna konstrukcija investicije mora biti zaprta. Poraba kredita je namenska.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: RRA Koroška d.o.o.

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do 31.12.2021 oz. do dneva porabe sredstev.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z vlogo so na voljo na telefonski številki: 059 085 180 (Urška Sušnik).

Razpisna dokumentacija: Vlogo za garancijo GSK lahko člani sheme dobijo na spletnih straneh: www.rra-koroska.si pod rubriko razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj