Sprememba Javnega poziva 85SUB-EVPO20 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Sprememba Javnega poziva 85SUB-EVPO20 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

29. 06. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 24. 6. 2021, Stran: 1454

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja spremembo Javnega poziva 85SUB-EVPO20 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila.

Javni poziv se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 4.f) točke (»prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude«) se spremeni tako, da se glasi:

»Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti ali zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane lastnik vozila).

Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal registracije, da je vozilo odtujil ali da je prekinil pogodbo o finančnem lizingu (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane lastnik vozila) pred potekom roka iz prejšnjega odstavka, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.

Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik ali prvi zakupnik vozila (razen, če po prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu postane lastnik vozila).«

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj