Sprememba javnega razpisa - PETROLURE/JP/2012/U07

Sprememba javnega razpisa - PETROLURE/JP/2012/U07

26. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 80, Datum: 26. 10. 2012, Stran: 2353

Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U07 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP

(Uradni list RS, št. 68/2012)

1.) Prva alineja petega odstavka 3. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »izkoristek posameznega novega kondenzacijskega kotla na zemeljski plin (v nadaljevanju tudi ZP) ali utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju tudi UNP) mora biti večji ali enak 104 %. Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predložitvijo certifikata za predlagano napravo in merilnim poročilom, ki izkazuje izkoristek naprave ali izjavo dobavitelja kotla o doseganju izkoristka.«

2.) Štirinajsti odstavek 5. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh tednov po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, je potrebno do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme, zavezanci k javnem naročanju pa lahko sofinancerju namesto tega potrdila predložijo izjavo, s katero zagotavljajo, do bo projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.«

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj