Sprememba javnega razpisa - PETROLURE/J/2012/U01

Sprememba javnega razpisa - PETROLURE/J/2012/U01

26. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 80, Datum: 26. 10. 2012, Stran: 2353

Javni razpis PetrolURE/J/2012/U01 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije

(Uradni list RS, št. 55/2012 in 67/2012)

1.) Tretja alineja drugega odstavka prve točke se spremeni tako, da se glasi: »Priprava tople sanitarne vode ter podpora ogrevanju s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju nameni C).«

2.) Deveti odstavek 4. točke se spremeni tako, da se glasi: »Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene C, so: sprejemniki sončne energije, zalogovnik za toplo vodo, strojna vezava sprejemniki/zalogovnik, priključitev na distribucijski sistem in ostale instalacije.«

3.) Enajsti odstavek 5. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh tednov po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, je potrebno do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme, zavezanci k javnem naročanju pa lahko sofinancerju namesto tega potrdila predložijo izjavo, s katero zagotavljajo, do bo projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.«

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj